Program konferencji „Humanistyka XXI wieku”,
8-9 grudnia 2009 r.

Wtorek, 8 grudnia
Pałac Kazimierzowski (sala im. Brudzińskiego)

9.00 Uroczyste otwarcie obrad oraz powitanie uczestników konferencji przez Dziekana Wydziału Polonistyki UW Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza oraz Kierownika Studiów Doktoranckich Prof. UW dr. hab. Marka Prejsa

9.15–10.00 HUMANISTYCZNY (OD)BIORCA
Moderatorka: Anita Pieńkowska

Jagoda Wierzejska, ILP, Zakład Literatury XX wieku
Tekstowe mechanizmy autobiograficznej interpretacji tekstu literackiego
Piotr Seweryn Rosół, ILP, Zakład Literatury XX wieku
Literatura i „patologia”. Witold Gombrowicz i Jean Genet
Anna Zawalska, IFK, Zakład Literatur i Języków Klasycznych
Permanentna gra z badaczem. Na tropie nawiązań literackich w twórczości Teodora Parnickiego
Dyskusja: 10.00–10.30

Przerwa: 10.30–10.45

10.45– 12.00 TRANSGRESJE HUMANISTYCZNE
Moderatorka: Anita Pieńkowska

Magda Szcześniak, IKP, Zakład Filmu i Audiowizualności
Subwersywność w polu wizualnym
Ewa Dulna-Rak, IJP, Zakład Leksykologii i Kultury Języka
Słownictwo teatralne czterech osobowości teatru XX wieku – Juliusza Osterwy, Leona Schillera, Arnolda Szyfmana, Aleksandra Zelwerowicza
Małgorzata Pieczara, IPS, Zakład Komunikacji Medialnej i Retoryki
Emily Dickinson. Granice przekładu
Andrzej Pająk, IPS, Zakład Komunikacji Medialnej i Retoryki
Literatura 2.0: cyfrowa edycja Rękopisu znalezionego w Saragossie. Propozycja projektu
Agata Wdowik, IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki
Oświecenie w publicystyce na przykładzie debaty z 1948 roku wokół książki Wacława Borowego O poezji polskiej w wieku XVIII
Dyskusja: 12.00–12.30

Przerwa: 12.30–14.00

14.00–15.00 HUMANISTYCZNY BÓL
Moderatorka: Małgorzata Rokicka

Ewelina Drzewiecka, ISZiP, Zakład Slawistyki
Figura Judasza Iskarioty w kulturze bułgarskiej – zarys problematyki
Maria Magner, IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki
Niewiastę dzielną któż znajdzie? O Judycie Rafała Leszczyńskiego/Wacława Potockiego.
Anna Kryszczuk, ILP, Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych
Reinterpretacja tematu cierpienia Hioba w polskiej poezji renesansowej – podobieństwa i różnice struktury cierpienia w Księdze Hioba oraz w Rymach duchownych Sebastiana Grabowieckiego
Marta Chojnacka, IJP, Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego
Ból wśród opisów uczuć w polszczyźnie
Dyskusja: 15.00–15.3 0

Przerwa: 15.30–15.45

15.45–16.00 HUMANISTYKA POSTHOLOCAUSTOWA
Moderatorka: Olga Kaczmarek

Anna Mach, ILP, Zakład Literatury XX wieku
Kategoria postpamięci a psychoanalityczne rozumienie traumy w badaniach literaturoznawczych
Paweł Dobrosielski, IKP, Zakład Kultury Współczesnej
„Człowiek bez niewinności” – figura Zagłady w literaturze nie-Holocaustowej
Joanna Woźnicka, IKP, Zakład Teatru i Widowisk
O antysemityzmie w dramacie i teatrze polskim XIX wieku. Podmiot represjonowany
Dyskusja: 16.00–17.00

17.00 Zamknięcie pierwszego dnia obrad

Środa, 9 grudnia
Pałac Kazimierzowski (sala im. Brudzińskiego)

9.00 Otwarcie drugiego dnia obrad.

9.00–9.45 ZBIOROWOŚĆ OCZYMA HUMANISTY
Moderatorka: Anita Pieńkowska

Piotr Dąbrowski, IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki
Rola szkolnictwa w rozwoju literatury polskiej w XVIII wieku – Stanisław Konarski i reforma szkół pijarskich
Joanna Szwechłowicz, ILP, Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski
Krytycy literaccy wobec pierwszych polskich powieści kryminalnych
Anna Wietecha, ILP, Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski
Wobec poznania. Drogi pozytywistów
Dyskusja: 9.45–10.15

Przerwa: 10.15–10.30

10.30– 11.45 HUMANISTYCZNE PENETRACJE POGRANICZ
Moderator: Paweł Dobrosielski

Zuzanna Ossowska, ILP, Zakład Komparatystyki
Na pograniczu sztuk – kilka słów o problemach badań interdyscyplinarnych
Bartłomiej Czarski, IFK, Zakład Studiów nad Renesansem
Stemmata w oczach badaczy epok dawnych jako punkt wyjścia do dalszych rozważań genologicznych
Julia Doroszewska, IFK, Zakład Literatur i Języków Klasycznych
Rzeczywistość zdeformowana. Opowieści niesamowite Flegona z Tralleis
Łukasz Zaremba,  IKP, Zakład Filmu i Audiowizualności
Nowe perspektywy badań nad wizualnością
Rozalia Słodczyk, ILP, Zakład Teorii Literatury i Poetyki
Wątki malarskie i autobiograficzne w prozie Antoniego Tabucchiego
Dyskusja: 11.45–12.15

Przerwa: 12.15–13.45

13.45–14.45 JĘZYK W PROCESIE HUMANISTYCZNYM
Moderatorka: Katarzyna Pietrzak

Magdalena Wanot, IJP, Zakład Leksykologii i Kultury Języka
Paradygmat słowotwórczy w badaniach językoznawczych. Analiza krytyczno-porównawcza
Yordanka Ilieva-Cygan, IPS, Zakład Edytorstwa i Stylistyki (Pracownia Językoznawstwa Stosowanego)
Leksyka dotycząca budownictwa w języku polskim i bułgarskim
Anna Niepytalska, IJP, Zakład Leksykologii i Kultury Języka
Leksyka alpinistyczna – metodologia badania gwary środowiskowej polskich alpinistów
Dyskusja: 14.45–15.15

Przerwa: 15.15–15.30

15.30–16.15 HUMANISTA WCIELONY
Moderatorka: Magda Szcześniak

Artur Szarecki, IKP, Zakład Kultury Współczesnej
Ciało, praca, zarządzanie: zarys problematyki
Anita Pieńkowska, ILP, Zakład Literatury XX wieku
Ciało unarodowione u Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej
Jagoda Rodzoch-Malek, IJP, Zakład Kultury Języka Polskiego i Leksykologii
Seks w języku polskim. Słowo „seks” i jego derywaty odbite w polskich słownikach
Dyskusja: 16.15–16.45

16.45 Uroczyste zamknięcie drugiego dnia  obrad

19.00 Wieczór integracyjny