Program konferencji „nieZapisane”,
13-14 grudnia 2010 r.

Poniedziałek, 13 grudnia
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

9.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza oraz wygłoszenie słowa wstępnego przez Kierownika Studium Doktoranckiego Prof. UW dr. hab. Marka Prejsa

9.30 – 10.45 A Ty co możesz zrobić dla tekstu?
Moderatorka: Agata Wdowik

Anna Szymańska (IFK)
Interpretacje i nadinterpretacje niezachowanego fragmentu Apocolocyntosis Seneki
Paweł Stroiński (ILP)
Przygody wydawnicze Wacława Potockiego
Marta Ewa Rogowska (ILP)
Tekst Norwida jako problem edytorski i interpretacyjny. Zarys na przykładzie autografu Do M…… – wtóry list
Tomasz Jędrzejewski (ILP)
Miejsce i znaczenie literatury w prasie wileńskiej lat 1815-1830. Zarys zagadnienia
Michał Grabowski (IPS)
Spiski tatrzańskie – rękopisy dla wtajemniczonych
10.45 – 11.15 Dyskusja

Przerwa kawowa

11.30 – 12.15 Granic(a) – awaria
Moderatorka: Anita Pieńkowska

Rozalia Słodczyk  (ILP)
Tabucchi zapisany w paratekście i niezapisany w tekście
Maria Tolka (ILP)
Powtarzalność czy powracanie w twórczości Tadeusza Rittnera?
Michał Kocikowski (IKP)
Ból nie do opisania. Użyteczność kategorii trajektorii w analizie doświadczenia cierpienia
12.15 – 12.45 Dyskusja

Przerwa obiadowa

14.00 – 15.15 Lustereczko, powiedz przecie…
Moderatorka: Anna Małczuk-Wakulińska

Michał Burdziński (IPS)
O intymistyce artystów: zapiski a obrazy niezapisane
Paweł Dobrosielski (IKP)
Reguły dyskursu holocaustowego – próba interpretacji hermeneutycznej
Barbara Ramza (IPS)
Jak badać dziennik pisania?
Ligia Basińska (ILP)
Anna ze Stanisławskich-Zbąska: dzieło – recepcja – legenda
Jagoda Wierzejska  (ILP)
O tym, jak tekst literacki staje się autobiografią
15.15 – 15.45 Dyskusja

16.00 Antrakt – spotkanie kuluarowe (Pl. Piłsudskiego 9)

Wtorek, 14 grudnia
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

10.00 – 11.30 Postaw mi pomnik
Moderatorka: Anita Pieńkowska

Joanna Danielska (ILP)
Triumph Satyrów Leśnych Bartłomieja Paprockiego w kontekście triumfów politycznych oraz alegorycznych triumfów literackich
Marta Cmiel (ISZiP)
Problemy interpretacji dramatu poetyckiego na przykładzie Antygony Dominika Smolego
Przemysław Śniadała (IPS)
Zmiany przemilczane – interpretacja przyczyn zmian podania o Wandzie w historycznych tekstach staropolskich
Piotr Karwowski (ILP)
Dlaczego Emmę Bovary trzeba było zabić”. O estetycznych implikacjach i moralnych powodach performatywnego uśmiercania według Jacques’a Rancière’a
Joanna Mrowcewicz (ILP)
W cieniu wirującego stolika, czyli Reymont niezapisany
Piotr Seweryn Rosół  (ILP)
Genet – (nie)zapisany Gombrowicz?
11.30 – 12.00 Dyskusja

Przerwa kawowa

12.15 – 13.30 Pssst – …autor!
Moderatorka: Agata Wdowik

Katarzyna Kułakowska (IKP)
Retoryka chodzenia w poezji śpiewanej Marii Peszek
Anna Wietecha  (ILP)
Czy Omyłka to Prusowska pomyłka? Próba odkodowania znaczeń
Natalia Grądzka (IKP)
W kierunku nowego odczytania XIX wieku. Archeologia wyobraźni fotograficznej
Aleksandra Kremer (ILP)
Gdzie kończy się tekst? Niemieckojęzyczni poeci konkretni w sprawie granic języka i pisma
Marta Bącała (ILP)
Depersonalizacja czy podmiotowość „ja”? Dyskretny dialog haiku ks. Janusza Stanisława Pasierba z klasyczną tradycją japońską
13.30 – 14.00 Dyskusja

Przerwa obiadowa

15.30 – 16.30 Daj mi ten tekst!
Moderatorka: Anita Pieńkowska
Olga Kaczmarek (IKP)
Tekst i kontrtekstowość. O pojęciu tekstu i jego konsekwencjach
Adela Kobelska (IKP)
W kręgu poznańskiego Koła Polonistów, czyli dlaczego tekst naukowy warto czytać w sposób skontekstualizowany
Anna Zawalska (IFK)
„Trójbarwne spiczaste trzewiki” – referencyjność tekstu według Teodora Parnickiego
Ewa Stusińska (ILP)
Jak rozpoznać tekst pornograficzny, gdy się go widzi?
16.30 – 17.00 Dyskusja

17.00 Uroczyste zamknięcie konferencji