Program konferencji „poza”,
20-22 lutego 2012 r.

Poniedziałek, 20 lutego
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

9:30 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Polonistyki, Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza oraz słowo wstępne Kierownika Studiów Doktoranckich
Prof. UW dr. hab. Marka Prejsa

10:00-11:20 Metody: weryfikacja
Moderator: Agata Wdowik

Michał Bandura, ILP
„Nieprawdopodobieństwo, które się zdarzyło”. O figurze nierozstrzygalności w twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego
Magdalena Jackowska, ILP
Intymna rewolucja w świetle pism Julii Kristevej
Olga Kaczmarek, IKP
Monografia etnograficzna inaczej. Kontrtekstowość w Tuhami: Portrait of a Moroccan Vincenta Crapanzano
Piotr Batko, IJP
Poza stylem. O kwalifikacji stylistycznej na marginesie rozważań o polskich czasownikach wolitywnych
Dyskusja 11:20 – 11:40

Przerwa kawowa 11:40 – 12:00

12:00-13:40 Perspektywy odbioru
Moderator: Barbara Ramza

Justyna Schollenberger, IKP
„Efekt zwierzęcia” — posthumanistyczne strategie wykraczania poza tekst
Agnieszka Pajączkowska, IKP
Poza fotografii, poza fotografię?
Katarzyna Szymańska, ILP
Meta-przekład: zjawisko literackie poza „normą”?
Przemysław Śniadała, IPS
Oświecenie poza wiekiem XVIII — krytyka postrewolucyjna na wybranych przykładach czasopiśmiennictwa katolickiego postlistopadowego
Marta Gaściewicz, ILP
Poza romantycznymi stylami odbioru? O Norwidzie
Dyskusja 13:40 – 14:00

Przerwa obiadowa 14:00 – 15:00

15:00-16:00 Poza typologią
Moderator: Marta Czemarmazowicz

Joanna Barska, ILP
„Słowa? Muzyka? Nie: to, co jest poza nimi”. Funkcja muzyki w koncepcjach estetycznych Joyce’a, Cortázara i Iwaszkiewicza
Danuta Maciejewska-Bogusz, ILP
Wariacja literacka
Katarzyna Pięta, ILP
Poza kanonem. Kultura prawna jako płaszczyzna badań literaturoznawczych
Dyskusja 16:00 – 16:20

Przerwa kawowa 16:20 – 16:40

16:40-18:00 (A)tekstualność
Moderator: Łukasz Bukowiecki

Kamila Gądek, IPS
Gra komputerowa: struktura tekstu grywalnego
Kamila Tuszyńska, IPS
Między Bruegelem a Gombrowiczem — komiks Zostawiając powidok wibrującej czerni Daniela Chmielewskiego
Marta Czemarmazowicz, ILP
Materialności i graficzność tomików poetyckich Tadeusza Różewicza
Aleksandra Kremer, ILP
Konkretystyczne publikacje seryjne
Dyskusja 18:00 – 18:20Wtorek, 21 lutego

Wtorek, 21 lutego
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

10:00-11:40 Zderzenie / spotkanie
Moderator: Łukasz Bukowiecki

Marta Maśka , IPS
„Herbata chińska a sztuka japońska są dwie odmienne rzeczy” — o odbiorze kultury japońskiej przez środowisko warszawskie na przełomie XIX i XX wieku
Anna Rusev, ISZiP
Nad Wschodem i Zachodem — prawosławne społeczeństwo bułgarskie
Marzena Szugiero, IKP
Obrzęd golenia głów. Próba rekonstrukcji debaty
Tomasz Jędrzejewski, ILP
Wilno i Litwa w cyklu artykułów Jędrzeja Śniadeckiego Próżniacko-filozoficzna podróż po bruku
Marta Wierzbicka, ILP
Po drugiej stronie Wielkiego Muru Chińskiego: O Niemczech Pani de Staël
Dyskusja 11:40 – 12:00

Przerwa kawowa 12:00 – 12:20

12:20-13:00 Rozłączym się w narodzie
Moderator: Barbara Ramza

Konrad Zych, ILP
Poza narodem. Obraz cywila w reportażach wojennych Juliusza Kadena-Bandrowskiego
Adrianna Jakóbczyk, ILP
Janusza Rudnickiego przekraczanie granic
Dyskusja 13:00 – 13:20

Przerwa obiadowa 13:20 – 14:20

14:20-15:20 Przygody podmiotu
Moderator: Marta Czemarmazowicz

Dorota Kostrzewa, IJP
Współczesne rozumienia leksemu „człowiek” wykraczające poza definicje słownikowe
Jakub Szestowicki, ILP
Porno poza reprodukcją? Analiza krytyczna insemination porn
Magdalena Cabaj, ILP
Relacje między etyką a estetyką w dziele literackim: Immoralista André Gide’a
Dyskusja 15:20 – 15:40

Przerwa kawowa 15:40 – 16:00

16:00 – 17:40 Przeciw systemowi
Moderator: Łukasz Bukowiecki

Joanna Woźnicka, IKP
Transgresje w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego
Xawery Stańczyk, IKP
Trzecia droga. Przestrzenie kultury alternatywnej w PRL
Agata Zborowska, IKP
Kulturowy recykling. Reinterpretacja historii we współczesnej modzie
Joanna Budkiewicz-Żeberska, IPS
„Przepraszam, znowu kolokwializm” — wypowiedzi dziennikarzy politycznych TVP poza normą językową
Monika Jabłońska, IJP
Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim
Dyskusja 17:40 – 18:00

Środa, 22 lutego
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

10:00-11:40 Inny wymiar
Moderator: Anita Pieńkowska

Michał Grabowski, IPS
Cyberprzestrzeń w cyklu Hyperion Dana Simmonsa — konstrukcja świata a koncepcja dualizmu
Olga Szadkowska, IPS
Sen jako technika poetycka. Motyw marzenia onirycznego w Śnie Morelowskiego
Katarzyna Kaczmarczyk, ILP
Ogród jako „tekst”. Badania nad narracyjnością ogrodu i ich miejsce w dyskursie humanistycznym oraz teoretycznoliterackim
Joanna Mrowcewicz , ILP
W dziedzinie „spoza”. Maupassant/Grabiński, czyli twórcy i ich wampiry
Dorota Dobrzyńska, IPS
Poza czasem i rzeczywistością. O „gotyckiej” przestrzeni w Marinie Carlosa Ruiza Zafóna
Dyskusja 11:40 – 12:00