Wydział Polonistyki UW serdecznie zaprasza do udziału w III konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu „Humanistyka XXI wieku. Badania Doktorantów WP UW”, którą honorowym patronatem objął Dziekan prof. dr hab. Stanisław Dubisz.

Język humanistyki zależy od rzeczywistości. Wszelka kategoryzacja prowadzi jednakże do uproszczeń, a tym samym do wykluczania zjawisk pozostających poza utartymi schematami myślowymi. O wielu z nich nie sposób mówić bez zmiany dotychczasowej terminologii, założeń poznawczych czy sądów war- tościujących. Co wykracza/wykraczało poza zastany porządek? Co go redefiniuje? W jaki sposób to opisać?

Organizatorzy konferencji, która odbędzie się w dniach 20-22 lutego 2012 r. w Warszawie, zapraszają doktorantów Wydziału Polonistyki UW do zaprezentowania wyników lub planów badań doktorskich poświęconych temu, co jest

H21_2011_logo
  • czasem/przestrzenią: czyli do namysłu nad zjawiskami wykra- czającymi poza tradycyjne binarności takie jak: ciągłe-fragmentaryczne, wewnętrzne-zewnętrzne, świeckie-święte, mate- rialne-mentalne, centrum-peryferie, w tym m.in. nad tymi, które dotyczą bezczasu, przedmieść, postpolis, nie-miejsc;
  • książką/literaturą: czyli do refleksji nad zjawiskami istniejącymi poza książką w jej tradycyjnej postaci, tj. nad literaturą i językiem na nośnikach nowego typu (e-book, audiobook), w (nowych) mediach, w szacie graficznej miasta, w formie przystosowanej dla osób niedowidzących lub niewidomych, w performatywnych formach sztuki, w interaktywnych grach literackich, w grach komputerowych etc.
  • normą/kanonem: czyli do analizy zjawisk językowych, kulturowych i literackich, które wykraczają poza normę lub kanon (z perspektywy środowiskowej, narodowej, obyczajowej, itp.) bądź sytuują się na ich granicy; do refleksji nad mechanizmami ustanawiania hierarchii, strategiami (samo)wykluczania oraz dokonywania selekcji tematów i form z perspektywy synchronicznej/diachronicznej.

Zachęcamy także do interpretacji tematu konferencji rozumianego jako  „poza bycia poza” oraz przejawów różnego typu fasadowości w kulturze, literaturze i języku.

Do składania propozycji wystąpień zapraszamy literaturoznawców, językoznawców i kulturoznawców, będących doktorantami WP UW. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 grudnia 2011 roku. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Do końca roku akademickiego 2011/2012 planujemy publikację trzeciego numeru elektronicznego rocznika będącego tomem pokonferencyjnym projektu Humanistyka XXI wieku.

Zobacz program konferencji.