Program konferencji „Pożytki z czytania”,
17-18 grudnia 2012 r.

Poniedziałek, 17 grudnia
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

8.30 Kawa powitalna

9.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Polonistyki, Prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia oraz słowo wstępne Kierownik Studiów Doktoranckich, dr hab. Elżbiety Wichrowskiej, prof. UW

9.30–11.30 Aktywny czytelnik
(moderator: Łukasz Bukowiecki)

 • Maciej Jaworski, ILP, Czytanie wiersza sztambuchowego. Na przykładzie Do mego Cziczerona Adama Mickiewicza
 • Anna Krasuska, ILP, Miejsca ukryte w poezji Cypriana Norwida i André Bretona jako model aktywnego czytania
 • Małgorzata Lisicka, ILP, Słowa „niechciane” w wybranych wierszach Stanisława Kostki Potockiego
 • Anna Perzyńska, IPS, Życie w słowach, czyli pożytki z aktywnego czytania
 • Anna Konieczyńska, IKP, Fan fiction: czytam, więc piszę

11.30–11.50 Przerwa

11.50–13.30 Kanon, rynek, moda
(moderator: Joanna Mrowcewicz)

 • Michał Nalewski, ILP, Po(p)kanoniczność literatury – czy istnieje kanon literacki w literaturze polskiej po 1989 roku?
 • Dominika Wroczyńska, IPS, Szkolne sposoby czytania lektur
 • Martyna Synowiec, ILP, Książka – opus magnum edytora, redaktora czy autora? O szczegółach pracy nad powstaniem publikacji
 • Joanna Sawicka, ILP, O grzechach i modzie w typografii

13.30–14.30 Przerwa

14.30–16.10 Wspólnoty czytelnicze
(moderator: Łukasz Bukowiecki)

 • Jakub Jakubaszek, IKP, Historyczne praktyki lekturowe integrujące, czyli o czytaniu gazet w XIX wieku
 • Marta Cmiel, ISZiP, Badanie historycznych wspólnot interpretacyjnych na przykładzie słoweńskiej krytyki literackiej okresu międzywojnia
 • Karol Samsel, ILP, Diabłu na pożytek: Wanda Karczewska i „uśmiercanie języków pisarskich”
 • Weronika Parfianowicz-Vertun, IKP, Między „czytaniem maniakalnym” a „niekończącą się męczarnią”. Kilka uwag o lekturze czeskich „samizdatów” i polskich wydawnictw drugoobiegowych

16.10–16.30 Przerwa

16.30–18.10 Lektura a mechanizmy poznawcze
(moderator: Marta Czemarmazowicz)

 • Katarzyna Kaczmarczyk, ILP, Neurofenomenologia czytania
 • Karol Kwiatkowski, IPS, Galaktyka Zuckerberga. O literaturze i lekturze w nowych mediach
 • Agnieszka Michniewicz, ILP, Żeby nie jeść zupy widelcem. O pożytkach czytania Bohdana Zadury
 • Monika Kochan, IPS, Zabawy przyjemne i pożyteczne. Poezja a kompetencje i preferencje dziecięcego odbiorcy w kontekście teorii paidii

 

Wtorek, 18 grudnia
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

8.30 Kawa powitalna

9.00–11.00 Czytanie świata/czytanie obrazów
(moderator: Marta Czemarmazowicz)

 • Dorota Kondratczyk, IPS, Świat zamknięty w słownikach
 • Katarzyna Bożeńska, IFK, Ars apodemica – sztuka podróżowania jako sztuka czytania świata
 • Monika Drożdżewicz, ILP, Umęczony Chrystus jako Księga i jej nabożni czytelnicy w wybranych tekstach pasyjnych polskiego baroku
 • Dąbrówka Mirońska, IPS, Obraz jako lektura. Na przykładzie ilustracji do Marii Antoniego Malczewskiego
 • Anna Steliżuk, IPS, Bo komiksy się czyta, nie ogląda. Pożytki z czytania komiksów

11.00–11.20 Przerwa

11.20–13.00 (Re)konstruowanie dyskursu
(moderator: Dorota Kondratczyk)

 • Karolina Ćwiek-Rogalska, ISZiP, „Wielu miało katar, a niektórym było tęskno do domu”. Powieści Tove Jansson o Muminkach jako narracja o przesiedleniach
 • Natalia Zientek, ILP, Siedemnastowieczne pamiętniki jako źródło wiedzy o historii stosunków polsko-moskiewskich z perspektywy obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 • Adrianna Jakóbczyk, ILP, Początek Andrzeja Szczypiorskiego – ku przełamaniu stereotypu Niemca
 • Agnieszka Warnke, ILP, Czytać fotografie to czytać świat. Rzeczywistość okiem fotoreportera

13.00–14.00 Przerwa

14.00–16.00 Literat jako czytelnik
(moderator: Joanna Mrowcewicz)

 • Marta Ewa Rogowska, ILP, Jak towiańczycy czytali Biblię? O śladach lektury w listach Adama Mickiewicza
 • Tomasz Jędrzejewski, ILP, O tym, jakie pożytki miał Stefan Garczyński z czytania Dziadów Adama Mickiewicza
 • Anna Ołdak, ILP, Wzajemne kobiece odczytywanie się u progu nowoczesności, czyli wspólnota inspiracji polskich i wiktoriańskich pisarek w XIX wieku
 • Łukasz Józefowicz, ILP, Topielcy zieleni – Przyboś i Karpowicz czytają Leśmiana
 • Anna Mróz, IJP, „Apolityczna” i „antywampiryczna” formuła pisania o czytaniu. O Lekturach nadobowiązkowych Wisławy Szymborskiej

16.00–16.20 Przerwa

16.20–18.20 „Ja czytam moje pisanie”
(moderator: Dorota Kondratczyk)

 • Kamila Wincewicz, IJP, Odczytać czytelnika, czyli kim jest odbiorca? Autorskie strategie perswazyjne na podstawie Kazań sejmowych Piotra Skargi
 • Zuzanna Gurłacz, IPS, Czytanie dokumentu osobistego – dziennik Józefy Szyrmowej z lat 1834–1835
 • Konrad Zych, ILP, Ja czytam moje pisanie. Autokomentarz między perswazją a refleksją
 • Joanna Parol, ILP, Przekraczanie granic literatury i istnienia w twórczości Stanisława Lema
 • Joanna Barska, ILP, Pour l’autre, pour moi… Występki Michała Pawła Markowskiego