nr 1 (3)/2012 – poza

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

tom_hum_2012_okladka_przodISSN 2083-5043 (cd-room)

ISSN 2083-5035 (online)

Przed Państwem trzeci numer periodyku „Humanistyka XXI wieku” przygotowanego w ramach projektu prowadzonego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Znajdują się w nim artykuły ogłoszone na konferencji pt. poza, która odbyła się w lutym 2012 roku. Wśród nich refleksje polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz językoznawstwa, co ujmuje różnorodność podejmowanych na Wydziale Polonistyki UW tematów.

Ściągnij część 1. i 2.

Spis treści

Słowo wstępne

Metody: weryfikacja

Michał Bandura

„Nieprawdopodobieństwo, które się zdarzyło”. O figurze nierozstrzygalności w twórczości prozatorskiej Mariana Pankowskiego 

Magdalena Jackowska

Intymna rewolucja w świetle pism Julii Kristevej 

Olga Kaczmarek

Monografia etnograficzna inaczej, czyli jak może wyglądać postmodernizm w etnografii. Kontrtekstowość w Tuhami: Portrait of a Moroccan Vincenta Crapanzano 

Perspektywy odbioru

Justyna Schollenberger

„Efekt zwierzęcia” – posthumanistyczne strategie wykraczania poza tekst 

Agnieszka Pajączkowska

Poza fotografię, poza fotografii – wokół zdjęcia tzw. „kopaczy” 

Marta Gaściewicz

Poza romantycznymi stylami odbioru. O Norwidzie 

Poza typologią

Danuta Maciejewska-Bogusz

Sennik współczesny Tadeusza Konwickiego jako wariacja literacka. Doświadczenie modernistyczne jako źródło wariacji

(A)tekstualność

Kamila Tuszyńska

Między Brueglem a Gombrowiczem – komiks Zostawiając powidok wibrującej czerni Daniela Chmielewskiego

Marta Czemarmazowicz

Materialność i graficzność tomików poetyckich Tadeusza Różewicza

Aleksandra Kremer

Konkretystyczne publikacje seryjne.

Zderzenie / spotkanie

Marta Maśka

„Herbata chińska a sztuka japońska są dwie odmienne rzeczy” – o odbiorze kultury japońskiej przez środowisko warszawskie na przełomie XIX i XX wieku

Anna Rusev

Nad Wschodem i Zachodem – bułgarskie prawosławie

Tomasz Jędrzejewski

Ciemna strona Wilna. O tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają nocą na wileńskiej ulicy na bohatera Próżniacko-filozoficznej podróży po bruku Jędrzeja Śniadeckiego

Marta Wierzbicka

„Wyrwać się poza”. O Niemczech Pani de Staël

Rozłączym się w narodzie

Konrad Zych

„[…] my jedni jesteśmy prawdziwymi ludźmi”. Legiony jako naród w reportażach wojennych Juliusza Kadena-Bandrowskiego

Przygody podmiotu

Jakub Szestowicki

Porno poza reprodukcją? Analiza krytyczna insemination porn

Magdalena Cabaj

Narcyz – Relacje między etyką a estetyką w dziele literackim na przykładzie Immoralisty André Gide’a

Przeciw systemowi

Joanna Woźnicka

Oczyszczeni. O transgresjach w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego

Xawery Stańczyk

Trzecia droga. Motywy czasoprzestrzenne kultury alternatywnej w PRL

Agata Zborowska

Kulturowy recykling. Reinterpretacja historii we współczesnej modzie

Joanna Budkiewicz-Żeberska

„Przepraszam, znowu kolokwializm” – wypowiedzi dziennikarzy politycznych TVP poza normą językową

Monika Jabłońska

Proces przekształceń konstrukcji syntetycznych w połączenia przyimkowe

Inny wymiar

Michał Grabowski

Cyberprzestrzeń w cyklu Hyperion Dana Simmonsa

Olga Szadkowska

Sen jako technika poetycka. Motyw marzenia onirycznego w Śnie Józefa Morelowskiego

Katarzyna Kaczmarczyk

Bodźce i znaki – psychologia i semiotyka doświadczania ogrodów

Joanna Mrowcewicz

W dziedzinie „spoza”. Maupassant/ Grabiński, czyli twórcy i ich wampiry

Dorota Dobrzyńska

Poza czasem i rzeczywistością. O „gotyckiej” przestrzeni w Marinie Carlosa Ruiza Zafóna

Aneks

Katarzyna Kadzidło

Oblicza królewskiego szambelana, czyli pozy Stanisława Trembeckiego zarysowane w jego korespondencji

Biogramy

Publikacja finansowana ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Patronat honorowy: Dziekan Wydziału Polonistyki UW prof. dr hab. Stanisław Dubisz
Opiekun naukowy projektu: prof. UW dr hab. Marek Prejs
Zespół redakcyjny: Łukasz Bukowiecki, Magdalena Cabaj, Marta Czemarmazowicz, Barbara Ramza, Katarzyna Szymańska
Projekt graficzny i skład: Anita Pieńkowska i Agata Wdowik
Nakład 250 egz.
Wydawca:
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Warszawa 2012