Antybohater w popkulturze

  • Organizator: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”, Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury “Trickster”, CaféTHEA
  • Data rozpoczęcia: 30.05.2014
  • Data zakończenia: 31.05.2014
  • Miejsce: Wrocław, CaféTHEA.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.05.2014
  • Strona www konferencji