Wydział Polonistyki UW serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej doktorantów, objętej honorowym patronatem Dziekana Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza, pod tytułem:

logo-niezapisane

  Warszawa, 13-14 grudnia 2010 r.
Tekst, podstawowy materiał badawczy filologa i interpretatora, wbrew swej podstawowej definicji nigdy nie jawi się jako całość zamknięta. Wszelkie zjawiska nieutekstowione w istotny sposób wpływają bowiem na proces jego tworzenia, na zawartą w nim treść oraz na jego odczytania. Organizatorzy konferencji w centrum zainteresowania stawiają zatem dwie nierozłączne i uzupełniające się kategorie: to, co zapisane oraz to, co może zostać ujawnione dopiero podczas profesjonalnej lektury tekstów kultury. Zapraszamy doktorantów Wydziału Polonistyki UW do zaprezentowania wyników lub planów badań doktorskich odnoszących się do:
  • rekonstrukcji filologicznych i/lub opracowań edytorskich,
  • analizy zjawisk okołotekstowych, czyli różnorodnych przejawów obe- cności tekstu i twórcy,
  • interpretacji elementów przemilczanych i/lub wymazanych w tekstach kultury, lecz możliwych do ujawnienia, dzięki wykorzystaniu odpowie- dnich rozwiązań metodologicznych.

Do składania propozycji wystąpień zapraszamy literaturoznawców, językoznawców i kulturoznawców, będących doktorantami WP UW. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2010 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów konferencyjnych spośród nadesłanych zgłoszeń. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. W pierwszym kwartale 2011 roku wydany zostanie elektroniczny tom pokonferencyjny. Podczas konferencji akcent położony będzie na dyskusję, dlatego uczestnicy proszeni są o przygotowanie wystąpienia nieprzekraczającego 15 minut – około 6 stron znormalizowanego tekstu.

Zobacz program konferencji.