JA-MY-ONI_naglowek_www

„Ja – My – Oni” – zapraszamy na konferencję!

W dniach 20-22 stycznia 2014 r. w Sali im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się piąta, jubileuszowa
konferencja naukowa doktorantów Wydziału Polonistyki UW z cyklu Humanistyka XXI wieku pt. „Ja – My – Oni”.

Patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Polonistyki, Prof. dr hab. Zbigniew Greń.
*
Tożsamość, podmiotowość i pamięć to kategorie, które wyznaczyły kierunek badań współczesnej humanistyki. Zachęcamy do refleksji nad ich obecnością w twórczości artystycznej i życiu społecznym, również w odniesieniu do rzeczywistości historycznej. Stawiamy również pytanie o przemiany metodologii, w obrębie których podejmowane są te kwestie. Proponujemy wieloaspektową problematyzację przywołanych pojęć i związków między nimi.

Nasze obrady są otwarte dla publiczności. Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty wokół następujących problemów badawczych:

– historyczno-kulturowe „zmiany warty”: dialogi międzypokoleniowe, spory światopoglądowe i estetyczne; artykulacje doświadczenia jednostkowego i zbiorowego; twórczość intymistyczna i autoteliczna kontra twórczość zaangażowana;

– strategie autobiograficzne i autokreacyjne w literaturze, sztuce, mediach i dyskursie publicznym; oblicza autotematyzmu; autocenzura: analiza przemilczanego i wymazanego;

– kultura dominująca a grupy mniejszościowe; historia i historie, pamięć jednostki i grupy, mitologie lokalne, narodowe i makroregionalne; miejsce Polski w słowiańszczyźnie i słowiańszczyzny w kulturowym uniwersum Europy.

Zobacz program konferencji.