logotyp a3 z hasztagiem

Zespół projektu badawczego „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW” zaprasza do udziału w szóstej edycji cyklicznej konferencji naukowej, która odbędzie się 16–17 stycznia 2015 r. w Sali im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Polonistyki Prof. dr hab. Zbigniew Greń. Zachęcamy doktorantów Wydziału Polonistyki do refleksji nad konsekwencjami rozwoju humanistyki cyfrowej.

HUMANISTYKA 2.0

Digitalizacja źródeł oraz nowoczesne i nieograniczone możliwości archiwizacji zasobów zmuszają humanistów do zrewidowania podejścia do tekstu i języka. Wobec przełomu cyfrowego kluczowe pojęcia humanistyki ulegają redefinicji. Zmieniają się również metody badawcze i metody upowszechniania wyników pracy naukowej. Wreszcie – zmianie ulega sama forma dyskusji, a więc tego, co stanowi istotę humanistyki. W globalnej wiosce każdy ma szansę stać się twórcą, a każdy produkt – dziełem.

W tym kontekście zachęcamy do namysłu nad kwestiami takimi jak:

– narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, nowe możliwości w pracy badacza literatury i kultury: repozytoria, narracje multimedialne, cyfrowe narzędzia edycji i analizy tekstów;

– digitalizacja i rozpowszechnianie tekstów naukowych;

– wpływ nowych technologii na sposób myślenia o kulturze i na metodologię badań; przemiany tekstowości, piśmienności, narracji w świecie cyfrowym;

– przemiany synkretycznych i intermedialnych form i gatunków twórczości słownej i wizualnej: blogi, fora, strony internetowe, portale społecznościowe; kultura remiksu;

– polszczyzna w Internecie i nowe zjawiska w języku;

– językowe big data: metody tworzenia korpusów i nowe możliwości badań uzusu językowego;

– przemiany schematów komunikacyjnych i ich konsekwencja dla rozwoju języka,

– refleksja postinternetowa.

Formularze zgłoszeniowe, dostępne poniżej, prosimy przesyłać do 10 grudnia 2014 r. na adres humanistykaxxi@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów. Pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji będzie przysługiwać osobom, które do tej pory nie wygłaszały referatów (lub wystąpiły tylko raz) podczas konferencji z cyklu „Humanistyka XXI wieku”. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wystąpienia nieprzekraczającego 20 minut (ok. 6 stron znormalizowanego tekstu). W trakcie obrad ważną rolę będzie odgrywać dyskusja, dlatego prosimy o obecność na całej konferencji. Planujemy recenzowaną publikację elektroniczną „Humanistyka XXI wieku”, w której zostaną zebrane artykuły uczestników konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY HUMANISTYKA 2.0