LOGOTYP KONFYZespół projektu badawczego „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW” serdecznie zaprasza do udziału w siódmej edycji cyklicznej konferencji naukowej doktorantów, objętej honorowym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki, prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia oraz Kierownik Studiów Doktoranckich, prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej, pod tytułem:

KONIEC KOŃCÓW

POWROTY I POCZĄTKI

Widmo krąży po dwudziestowiecznej humanistyce – widmo końca. Wiek XX zostanie prawdopodobnie zapamiętany jako wiek rozmaitych negacji i zerwań: śmierci Boga (ogłoszonej przez Nietzschego już pod koniec XIX w.), człowieka i autora, końca wielkich narracji, końca rzeczywistości, czy wreszcie kresu samej humanistyki albo może tylko jej antropocentrycznego wymiaru. Pomimo tego w XXI wieku obserwujemy coraz częstsze powroty pojęć, koncepcji, problemów i teorii, które według niektórych XX-wiecznych filozofów, pisarzy czy badaczy powinny były definitywnie zniknąć z mapy humanistycznych rozważań wraz z wiekiem, który, jak się zdawało, obnażył ich anachronizm oraz teoretyczno-praktyczną nieadekwatność. W związku z tym zapraszamy wszystkich doktorantów Wydziału Polonistyki do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

• kulturowe i społeczne konteksty dwudziestowiecznych końców oraz dwudziestopierwszowieczne próby ich przekroczenia lub przeformułowania;

• negacja, zerwanie, kryzys w kulturze, literaturze i w badaniach nad nimi;

• jak i w jakiej formie to, co „zakończone”, powraca w humanistyce, polityce i literaturze;

• Nie wszystek umrę… Powroty zapomnianych: poetów, pisarzy, badaczy;

• poszukiwanie inspiracji dla współczesnych początków i powrotów w epokach dawnych;

• powroty, początki i końce we współczesnym językoznawstwie;

• nurt „retro” w popkulturze i nowych mediach; początki, powroty i końce w kulturze popularnej

Konferencja odbędzie się 22–23 stycznia 2016 r. w Sali im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 30 listopada 2015 r. na adres: humanistykaxxi@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru abstraktów. Pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji będzie przysługiwać osobom, które do tej pory nie wygłaszały referatów (lub wystąpiły tylko raz) podczas konferencji z cyklu „Humanistyka XXI wieku”. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie wystąpienia nieprzekraczającego 20 minut (ok. 6 stron znormalizowanego tekstu). W trakcie obrad ważną rolę będzie odgrywać dyskusja, dlatego prosimy o obecność na całej konferencji. Planujemy recenzowaną publikację elektroniczną „Humanistyka XXI wieku”, w której zostaną zebrane artykuły uczestników konferencji.

Zespół Humanistyki XXI wieku