Motyw śmierci i umierania – od starożytności po dzień dzisiejszy

  • Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Data rozpoczęcia: 22.05.2014
  • Data zakończenia: 23.05.2014
  • Miejsce: Lublin
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2014
  • Strona www konferencji