O projekcie

Projekt naukowy „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW” został stworzony w 2009 roku i prowadzony do 2012 roku przez ówczesne doktorantki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Anitę Pieńkowską i Agatę Wdowik. Dzisiaj obie inicjatorki projektu mają tytuł doktora nauk humanistycznych, a projekt prowadzą przedstawiciele kolejnych roczników doktorantów Wydziału: Dorota Kondratczyk-Przybylska (w projekcie od 2012), Katarzyna Kaczmarek (od 2013) i Aldona Sieradzka (od 2013).  W pracach zespołu projektowego uczestniczyli dotychczas: Łukasz Bukowiecki (2011-2014), Marta Czemarmazowicz (2011-2014), Barbara Ramza (2011-2012) oraz Joanna Majewska (2012-2014). Przy projekcie współpracowali także:
- w roku akademickim 2009/2010: Paweł Dobrosielski, Olga Kaczmarek, Katarzyna Pietrzak, Małgorzata Rokicka, Magda Szcześniak;
- w roku akademickim 2010/2011: Natalia Basek, Magda Jackowska, Anna Małczuk-Wakulińska, Dąbrówka Mirońska, Przemysław Śniadała.

Projekt składa się z dwóch głównych części:
1) czasopisma naukowego doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, wydawanego raz w roku w formie elektronicznej (zobacz dotychczasowe wydania: Humanistyka XXI wieku (2010), nieZapisane (2011), poza (2012), Pożytki z czytania (2013)),
2) corocznej konferencji naukowej doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach cyklu Humanistyka XXI wieku.

Głównym celem projektu jest dokumentowanie, publikowanie i upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy humanistyki przygotowujących rozprawy doktorskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Promowanie ich osiągnięć naukowych w dostępnym powszechnie i nieodpłatnie medium elektronicznym ma służyć wzmocnieniu obiegu idei między doktorantami, popularyzacji nauki w społeczeństwie oraz prezentacji zainteresowań naukowych doktorantów wobec dojrzałych badaczy poszukujących współpracowników do prowadzonych przez siebie projektów naukowych.

W zespole projektu pracuje aktualnie  pięcioro doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:
Joanna Kocemba – Instytut Kultury Polskiej, Zakład Teatru i Widowisk
Dagmara Staga – Instytut Kultury Polskiej, Zakład Kultury Współczesnej
Agata Sutkowska – Instytut Kultury Polskiej, Zakład Kultury Współczesnej
Aleksandra Żdan – Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury XX i XXI wieku
Łukasz Żurek - Instytut Literatury Polskiej, Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Opiekunem naukowym projektu jest Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki UW dr hab. Elżbieta Wichrowska, prof. UW. W latach 2009-2012 funkcję tę pełnił Prof. dr hab. Marek Prejs.

Zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu przez udostępniony formularz albo za pomocą poczty elektronicznej. Nasz adres: humanistykaxxi@gmail.com

Jesteśmy także na Facebooku.