nr 1 (5)/2015 – JA–MY–ONI

Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

JA-MY-ONI okładka

Nr 1 (5)/2015 – JA–MY–ONI

ISSN: 2083-5035 (online)

Redakcja: Katarzyna Kaczmarek, Dorota Kondratczyk-Przybylska, Aldona Sieradzka, Ewa Walewska

Projekt graficzny i skład: Aldona Sieradzka

Redakcja techniczna i superrewizja: Dorota Kondratczyk-Przybylska

Przygotowano w ramach projektu „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”. Pierwotną wersją każdego numeru czasopisma jest wersja opublikowana online na stronie internetowej projektu pod adresem www.humanistykaxxi.edu.pl.

Efektem obrad odbywanych w dniach 20-22 stycznia 2014 r. jest niniejszy, piąty numer rocznika doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Humanistyka XXI wieku”, w którym publikujemy artykuły napisane na podstawie wybranych wygłoszonych wówczas referatów. W tym miejscu za twórczą współpracę, wnikliwą lekturę tekstów i cenne uwagi merytoryczne i redakcyjne chcielibyśmy serdecznie podziękować Recenzentom niniejszego wydania, Pani Profesor Marii Tarnogórskiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Panu Profesorowi Grzegorzowi P. Bąbiakowi z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Do pobrania:

POBIERZ JA-MY-ONI Humanistyka XXI wieku

Żeby uzyskać optymalną jakość lektury, pobierz plik na swój komputer lub urządzenie mobilne.

 

 

SPIS ARTYKUŁÓW:

Mitologie i pokolenia

Konrad Zych, ILP
„Co Ci z nazwisk i osobistości i osób”. Konstruowanie wzorca osobowego legionisty w reportażach wojennych Juliusza Kadena-Bandrowskiego 

Joanna Skrzydelska, ISZiP
Miejsca pamięci związane z operacją „Oluja” w Chorwacji na przykładzie generała Ante Gotoviny

Paulina Wichniewicz, ISZiP
Pirogijada jako próba konstruowania polskiej tożsamości narodowej. Przypadek mieszkańców Ćelinovaca, Bośnia i Hercegowina 

Tomasz Jędrzejewski, ILP
My – oni. O autodeklaracjach w ramach tak zwanego sporu klasyków z romantykami do roku 1825 

Marek Grajek, ILP
Zanurzeni w popkulturze. Autocharakterystyka pokolenia urzeczowionego – rekonesans najmłodszej polskiej prozy

Punkty widzenia

Sylwia Chutnik, IKP
Dozorca jako filtr. My – mieszkańcy, Oni – obcy

Patrycja Chajęcka, ISZiP
On, czyli Ja. Strategie zapominania w Jak pogrzebać wampira Borislava Pekicia 

Edyta Pętkowska, IPS
Edukator i jego synowie. Myśl dydaktyczna i jej znaczenie w twórczości Józefa Wybickiego 

Justyna Schollenberger (IKP)
Przyrodnik i tubylec – analiza opisów inności w Podróży na okręcie „Beagle” Karola Darwina 

Dramatis personae 

Paweł Tarnowski, MISH
Pokoleniowy agon we współczesnym teatrze polskim

Agata Kłosek, ILP
Tożsamość Ślązaków w XXI wieku: Jednoaktówki po śląsku

Piotr Fortuna, IKP
Choroba czy ekstaza? Dwa spojrzenia na melodramatyczną wizję miłości
w filmie Euforia Iwana Wyrypajewa

Dowody tożsamości

Emilia Kolinko, IPS
Anny Beck dzienniki dla dzieci (1865 –1872) 

Magdalena Leśniewska, ILP
Stanisławy Przybyszewskiej dialogi z rzeczywistością 

Aneta Jabłońska, ILP
„W listach wypowiadam się zawsze idiotycznie”. Epistolograficzne portrety St.I. Witkiewicza na podstawie IV tomu Listow do żony

Ja między wierszami

Joanna Dobosiewicz, ILP
„Twarde laski” w prozie Sylwii Chutnik. Feminizm, postfeminizm czy narracja backlashowa? 

Patrycja Przybysławska, ILP
Autobiograficzne wyzwania – Gombrowicz, Andrzejewski, Porębski 

Ola Ratajczak, ILP
Krytycznoliteracka strategia konstruowania tożsamości podmiotu czytająco-piszącego na przykładzie eseistyki Konstantego A. Jeleńskiego

 

Między Panem, Wójtem a Plebanem

Monika Drożdżewicz, ILP
Poeta z Łużnej, katolicy i arianie, czyli kilka uwag o badaniach nad obliczem wyznaniowym Nowego zaciągu Wacława Potockiego

Aldona Sieradzka, ILP
Relacje człowiek – zwierzę a relacje na dworach szlacheckich i magnackich w XVII wieku w perspektywie Nagrobków zbieranej drużyny Szymona Szymonowica 

Katarzyna Kadzidło, ILP
Wojciecha Miera paszkwilancka batalia z królem 

Katarzyna Pięta, ILP
Liberum veto w pismach Juliusza Słowackiego związanych z odstąpieniem od Koła Sprawy Bożej 

A to Polska właśnie

Dąbrówka Mirońska, IPS
Ilustracja jako źródło sporów o narodowe świętości. Na przykładzie XIX-wiecznych wydań polskiej literatury pięknej

Michał Deniziak, ILP
Między ksenofobią a wspólnotą. Polacy, Niemcy, Żydzi w Ziemi obiecanej Władysława Reymonta

Joanna Żakiewicz, ILP
Mikrohistoria a historia narodowa w opowieści Maryli Wolskiej