„Ut pictura poesis vel ut poesis pictura”

  • Organizator: Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego
  • Data rozpoczęcia: 24.05.2014
  • Data zakończenia: 25.05.2014
  • Miejsce: Warszawa
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.04.2014
  • Strona www konferencji